Tanúsítványok

Ajánlatkérés

...
Fel

Jogszabályok

Szállítmányozással kapcsolatos törvények, rendeletek, határozatok, nemzetközi egyezmények ...
További jogszabályokat itt talál: CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

 

1936. évi XXVIII. törvény
1936-xxviii-tv.pdf (296.93 kB)

a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről

1964. évi 19. törvényerejű rendelet
1964-19-tvr.pdf (181.16 kB)

a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában Varsóban, 1929. október 12-én aláírt egyezmény módosításáról Hágában, 1955. évi szeptember 28-án kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről

1971. évi 3. törvényerejű rendelet
1971-3-tvr.pdf (224.71 kB)

a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

1976. évi 5. törvényerejű rendelet
1976-5-tvr.pdf (341.71 kB)

a szállítótartályokra vonatkozó vámegyezmény kihirdetéséről

1979. évi 19. törvényerejű rendelet
1979-19-tvr.pdf (165.36 kB)

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről

20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

2/1981. (I. 31.) MT rendelet
2-1981-mt-rend.pdf (158.78 kB)

a közúti árutovábbítási szerződésekről

51/1985. (XI. 12.) MT rendelet

a vámokmányoknak a közvetlen közúti árufuvarozásban való alkalmazásáról szóló, Varsóban az 1983. évi november hó 17. napján kelt egyezmény kihirdetéséről

1986. évi 2. törvényerejű rendelet
1986-2-tvr.pdf (575.95 kB)

a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről

1988. évi I. törvény
1988-i-tv.pdf (396.12 kB)

a közúti közlekedésről

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

25/1989. (III. 17.) MT rendelet

a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről

62/1994. (IV. 22.) Korm. rendelet

a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeiről Genfben, 1991. február 1-jén létrehozott Európai Megállapodás kihirdetéséről

84/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a Vámformalitások Egyszerűsítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

16/1999. (VI. 3.) KHVM rendelet

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékleteinek kihirdetéséről

26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet

a légi árufuvarozás szabályairól

4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet

a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről

275/2000. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Egységes Árutovábbítási Eljárás EK-EFTA Vegyes Bizottságának 2000. december 20-i 1/2000. számú határozata kihirdetéséről

274/2000. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Vámformalitások Egyszerűsítése EK-EFTA Vegyes Bizottságának 2000. december 20-i 1/2000. határozata kihirdetéséről

2001. évi IX. törvény
2001-ix-tv.pdf (437.50 kB)

a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról

2001. évi LXI. törvény
2001-lxi-tv.pdf (241.55 kB)

az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

2/2002. \(I. 11.\) Korm. rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről

146/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményről (TER) szóló, Genfben, 1992. december 17-én kelt Megállapodás 2001-2005 közötti időszakra történő meghosszabbításáról, valamint a Megállapodás, melléklete és függelékei egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

2003. évi XXXIV. törvény
2003-xxxiv-tv.pdf (300.89 kB)

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

2003. évi LXIV. törvény
2003-lxiv-tv.pdf (211.86 kB)

a biztonságos konténerekről szóló 1972. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

42/2003. (VII. 1.) GKM rendelet

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről

2003. évi CXXVI. törvény
2003-cxxvi-tv.pdf (369.01 kB)

a közösségi vámjog végrehajtásáról

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet

a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet

az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról

54/2004. (IX. 22.) BM rendelet

a közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről

2005. évi VII. törvény
2005-vii-tv.pdf (322.31 kB)

a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2005. évi XXXV. törvény
2005-xxxv-tv.pdf (193.01 kB)

a szerződő fuvarozón kívüli személy által végzett nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó bizonyos szabályok egységesítéséről szóló, 1961. szeptember 18-án, Guadalajarában aláírt, a Varsói Egyezményhez kapcsolódó Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről

56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet

a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól

2005. évi LIV. törvény
2005-liv-tv.pdf (182.34 kB)

a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Egyezményt (CMR) kiegészítő, Genfben, 1978. július 5-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

2006. évi XLI. törvény
2006-xli-tv.pdf (386.59 kB)

a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kiotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott Módosító Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

2006. évi LXXVII. törvény

a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

2006. évi LXXXIX. törvény
2006-lxxxix-tv.pdf (253.41 kB)

az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

185/2006. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeiről szóló 1991. évi Európai Megállapodást (AGTC) kiegészítő, a víziutakon történő kombinált szállításról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet

a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

2008. évi XXIII. törvény
2008-xxiii-tv.pdf (101.22 kB)

a Londonban, 1996. május 3-án kelt, a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

2009. évi III. törvény
2009-iii-tv.pdf (258.84 kB)

a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről

32/2009. (II. 19.) Korm. rendelet

a vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó részletes szabályokról

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Elemek száma 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
1 / 2 oldal
Powered by Phoca Download

Szövetségi tagságaink

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége FIATA Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Külgazdasági Szövetség