Tanúsítványok

Ajánlatkérés

...
ISO minősítés PDF Nyomtat Email
Szemelvények a Minőségirányítási kézikönyvből

A Metcosped Kft. 1998-ban szerezte meg az ISO 9001:1994 szabvány szerinti tanúsítványt. E tanúsítvány három évre szólt.

Ez az átdolgozott dokumentáció és mellékletei az ISO 9001:2000 szabvány előírásaira épülnek.

Miért más ez a szabvány?

Ez a nemzetközi szabvány követelményeket határoz meg egy olyan minőségirányítási rendszer részére, amely keretet ad a folyamatos tökéletesítéshez.

Minőségirányításról beszél minőségbiztosítás helyett, jelezve a vevői megelégedettség előtérbe kerülését, amelynek elérése a termék iránti bizalomkeltéssel együtt jelenti a minőségirányítást.

Az új szabvány a szervezet kifejezést alkalmazza a szállító helyett, ugyanakkor a szállító kifejezés ezen túl az alvállalkozóra utal.

Az új szabvány eddig ismeretlen fogalmak dokumentálását is előírja, mint pl. "belső kapcsolattartás", "vevői követelmények megállapítása", "kapcsolattartás a vevővel", "vevői megelégedettség". Vevőközpontú szemléletmódra épül a vevői megelégedettség növekedésének elérése érdekében.

Nem húsz rendszerelemre épül, hanem csak négy fő témakört különít el.

A szervezet számos, egymással kapcsolatban álló folyamatot azonosít és irányít. Ezek a különböző folyamatok, és különösen azok kapcsolatainak módszeres azonosítása és irányítása teszi folyamatközpontúvá a vezetőséget. A folyamatok egymásra gyakorolt hatása, a folyamatok közötti kölcsönhatások határozzák meg a Minőségirányítási rendszer felépítését.

Nagy hangsúlyt fektet a minőségügyi tervezésre, mint folyamatra, mivel a tervezés képezi az alapját a minőségirányítási rendszer bevezetésének. A tervezés figyelembe veszi a vevői követelményeket és egy megfelelő belső kommunikáció megteremtésével éri el a szervezet a számára oly fontos vevői megelégedettséget.

Minőségpolitika

A Metcosped Kft. teljes mértékben elkötelezett, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi színvonala minden tekintetben feleljenek meg üzleti partnerek, de különösen a megbízók (vevők) minőségbiztonsági elvárásainak.

Céluk a megbízóik (vevőik) igényeinek és elvárásainak teljes körű megismerése és teljesítése. Megbízóik elégedettségét szakszerű, udvarias, költségkímélő és versenyképes megoldások ajánlásával és megvalósításával kívánják kivívni.

A minőségirányítási rendszer hatásos és ellenőrzött működtetése érdekében munkatársaik minőség-szemléletének fejlesztését, a minőség iránti igényességüket szervezett képzéssel és információ átadással is folyamatosan biztosítják.

A fenti nyilatkozatból következően a szervezet végrehajtási felelősséggel felruházott vezetősége meghatározta, és az alábbiakban dokumentálja minőségpolitikáját:

A Metcosped Kft. minőségpolitikájának célja:

 • a megbízások szakszerű teljesítésével megfelelni a Megbízók által elvárt követelményeknek,
 • a forgalom állandó növelésével biztosítani a munkatársak jövedelmét és tulajdonosok által kívánt eredményt.

E célok elérése érdekében különös figyelmet kell fordítani:

 • a kért ajánlatok határidőn belüli megválaszolására,
 • a szakszerű válaszadáshoz szükséges hiányzó információk megszerzésére, a szakmát érintően a folyamatosan változó szabályok és ismeretek elsajátítására,
 • a megbízók megbízás teljesítésével kapcsolatos folyamatos tájékoztatására, a megbízás teljesítéséhez legmegfelelőbb szállító(k) kiválasztására,
 • a megállapodások, megbízások írásbeliségére,
 • a beérkező és kimenő dokumentumok ellenőrzésére. a munkafolyamatok határidejének ellenőrzésére,
 • a hibák jelzésére és kijavítására,
 • a havi árbevételek és költségek elemzésére.
Minőségcélok

A Metcosped arculatának kialakítása, piacvezető szerepének megtartása:

 • megfelelő kommunikáció,
 • megfelelő emberi erőforrás biztosítása, ismereteinek folyamatos bővítése,
 • forgalom növelése.

Állandó színvonalú, megbízható szolgáltatás nyújtása:

 • A vevői igényeket kielégítő új szolgáltatások bevezetése.
 • A minőségirányítási rendszer hatékony működtetése.
 • Helyesbítő és megelőző tevékenység.
 • Szállítók értékelése.

Vevőközpontúság:

 • Vevői elégedettségmérés.
 • Vevői reklamációk kezelése.
 • Vevői követelmények ismertetése.

Dolgozók megelégedettségének elnyerése.

 

Szövetségi tagságaink

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége FIATA Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Külgazdasági Szövetség